Хэлтсийн даргын тушаал


Он, сар, өдөр  Дугаар  Баримтын тэргүү  Үзэх Он, сар, өдөр  Дугаар  Баримтын тэргүү  Үзэх
2015-01-26 Б/01 Судлаач Н.Хонгорзулыг чөлөөлөх тухай Татах 2017-01-02 Б/01 Судлаач Г.Уранбаярыг чөлөөлөх тухай Татах
2015-01-30 Б/02 Б.Гэрэлмааг судлаачаар томилох тухай Татах 2017-01-16 Б/02 Ээлжийн амралт болон орлон ажиллах хуваарь батлах тухай Татах
2015-02-16 Б/03 Хөрөнгө гаргах тухай Татах 2017-02-22 Б/03 Хэлтсийн ахмад настанд хүндэтгэл үзүүлэх тухай Татах
2015-08-27 Б/04 Судлаач Б.Уянганямыг чөлөөлөх тухай Татах 2017-05-08 Б/04 Судлаач У.Буянтогтохыг чөлөөлөх тухай Татах
2015-02-27 Б/05 Г.Уранбаярыг судлаачаар томилох тухай Татах 2017-05-08 Б/05 Гэрээт ажилтан, жолооч М.Бөхбатад сахилгын шийтгэл ноогдуулах тухай Татах
2015-03-25 Б/06 Хөрөнгө гаргах тухай Татах 2017-05-10 Б/06 Судлаач нарыг томилох тухай Татах
2015-03-25 Б/07 Ээлжийн амралт болон орлон ажиллах хуваарь батлах тухай Татах 2017-05-29 Б/07 Хөрөнгө гаргах тухай Татах
2015-05-11 Б/08 Ажил хавсруулан ажиллах тухай Татах 2017-06-30 Б/08 Ажил хавсруулан ажиллах тухай Татах
2015-05-27 Б/09 Хөрөнгө гаргах тухай Татах 2017-07-07 Б/09 Урамшуулал олгох тухай Татах
2015-05-29 Б/10 М.Сумьяагаравыг түр ажилнаар томилох тухай Татах 2017-09-22 Б/10 Хөрөнгө гаргах тухай Татах
2015-07-30 Б/11 Хөрөнгө гаргах тухай Татах        
2015-08-11 Б/12 Ахмад настанд дэмжлэг үзүүлэх тухай Татах        
2015-08-11 Б/13 Хөрөнгө гаргах тухай Татах        
2015-08-11 Б/14 Урамшуулал олгох тухай Татах        
2015-08-11 Б/15 М.Сумьяагаравыг чөлөөлөх тухай Татах        
2015-09-09 Б/16 Гэрээт ажилтан томилох тухай Татах        
2015-09-14 Б/17 Гэрээт ажилтан томилох тухй Татах        
2015-09-25 Б/18 Мэргэжилтэн О.Ундрахад чөлөө олгох тухай Татах        
2015-09-25 Б/19 М.Сумьяагаравыг түр ажилтнаар томилох тухай Татах        
2015-10-01 Б/20 Ахмад настанд дэмжлэг үзүүлэх тухай Татах        
2015-10-28 Б/21 Гэрээт ажилтан чөлөөлж, томилох тухай Татах        
2015-11-20 Б/22 Хөрөнгө гаргах тухай Татах        
2015-11-25 Б/23 Хөрөнгө гаргах тухай Татах        
2015-11-30 Б/24 Хөнгөлөлт үзүүлэх тухай Татах        
2015-12-09 Б/25 Хөрөнгө гаргах тухай Татах        
2015-12-22 Б/26 Урамшуулал олгох тухай Татах        
2016-09-19 А/01 Өмч хамгаалах зөвлөл байгуулах тухай Татах        
2016-09-19 А/02 Тооллогын комисс байгуулах тухай Татах        
2016-09-22 Б/01 Гэрээт ажилтан томилох тухай Татах        
2016-10-26 Б/02 Гэрээт ажилтан томилох тухай Татах        
2016-10-26 Б/03 Гэрээт ажилтан томилох тухай Татах        
2016-10-26 Б/04 Судлаач нарыг томилох тухай Татах        
2016-10-26 Б/05 Судлаач Б.Гэрэлмаад чөлөө олгох тухай Татах        
2016-10-26 Б/06 Судлаач түр томилох тухай Татах        

 

7 хоногийн үнийн мэдээ
2017.12.13 ны байдлаар, төг
   Гурил Алтан тариа I   кг  

1283

  Элсэн чихэр   кг   2033
  Цагаан будаа   кг   2350
  Шингэн сүү   литр   2300
  Хонины мах   кг   5000
  Үхрийн мах   кг   6000
  Ямааны ястай мах   кг   4500
  Бензин А-80   литр   1630
  Бензин Ай-92   литр   1740
  Дизель түлш   литр   1870
  Цагаан ноолуур   кг   50000
  Бор ноолуур   кг   50000
 

  7 хоногийн үнийн динамик дэлгэрэнгүй 2013 2014 2015 2016 2017

  Ulaanbaatar Time