Төсөв, санхүүгийн ил тод байдал


Тус хэлтсийн 2017 оны төсөв нь 85610.2 мянган төгрөгний санхүүжилт, үндсэн 5 ажилтан, гэрээт 3 ажилтаны орон тоотойгоор батлагдсан. Үүнээс:

  • Үндсэн цалинд: 65633.0 мянган төгрөг буюу 76.7 %
  • Нийгмийн даатгалын шимтгэлд: 7219.7 мянган төгрөг буюу 8.4 %
  • Бараа, үйлчилгээний бусад зардалд: 4894.9 мянган төгрөг буюу 5.7 %
  • Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр хураамж: 6344.6 мянган төгрөг буюу 7.4 %-ийг эзэлж байна.
  • Бараа үйлчилгээний бусад зардал: 990.0 мянган төгрөг буюу 1.2 % хувь
  • Татаас ба урсгал шилжүүлэг: 528.0 мянган төгрөг буюу 0.6 %-ийг тус тс эзэлж байна.

ТӨСВИЙН ХУВААРЬ, САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН, АУДИТЫН ДҮГНЭЛТ:

   Он        

Батлагдсан  төсвийн хуваарь

Тодотгосон  төсвийн хуваарь

Санхүүгийн  тайлан хагас жил

Санхүүгийн тайлан  жилийн   эцэс  

Аудитын дүгнэлт

Төсвийн төсөл

 Дотоод хяналт аудитын дүгнэлт

 НД-н хяналтын дүгнэлт

2012 он
 
2013 он
 
2014 он
 
2015 он
 
2016 он
   
2017 он
 

ТӨСВИЙН МЭДЭЭ:

Он 1-р сар 2-р сар 3-р сар 4-р сар 5-р сар 6-р сар 7-р сар 8-р сар 9-р сар 10-р сар 11-р сар 12-р сар
2012 он
2013 он
2014 он
2015 он
2016 он              
2017 он

     

 

7 хоногийн үнийн мэдээ
2017.10.11 ны байдлаар, төг
   Гурил Алтан тариа I   кг  

1283

  Элсэн чихэр   кг   2033
  Цагаан будаа   кг   2333
  Шингэн сүү   литр   1200
  Хонины мах   кг   5000
  Үхрийн мах   кг   6500
  Ямааны ястай мах   кг   4000
  Бензин А-80   литр   1630
  Бензин Ай-92   литр   1740
  Дизель түлш   литр   1870
  Цагаан ноолуур   кг   40000
  Бор ноолуур   кг   40000
 

  7 хоногийн үнийн динамик дэлгэрэнгүй 2013 2014 2015 2016 2017

  Ulaanbaatar Time