Төсөв, санхүүгийн ил тод байдал


Тус хэлтсийн 2017 оны төсөв нь 85610.2 мянган төгрөгний санхүүжилт, үндсэн 5 ажилтан, гэрээт 3 ажилтаны орон тоотойгоор батлагдсан. Үүнээс:

  • Үндсэн цалинд: 65633.0 мянган төгрөг буюу 76.7 %
  • Нийгмийн даатгалын шимтгэлд: 7219.7 мянган төгрөг буюу 8.4 %
  • Бараа, үйлчилгээний бусад зардалд: 4894.9 мянган төгрөг буюу 5.7 %
  • Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр хураамж: 6344.6 мянган төгрөг буюу 7.4 %-ийг эзэлж байна.
  • Бараа үйлчилгээний бусад зардал: 990.0 мянган төгрөг буюу 1.2 % хувь
  • Татаас ба урсгал шилжүүлэг: 528.0 мянган төгрөг буюу 0.6 %-ийг тус тс эзэлж байна.

ТӨСВИЙН ХУВААРЬ, САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН, АУДИТЫН ДҮГНЭЛТ:

Тодот-

госон төсөв

Төсвийн хуваарь

 

 

 

Худалдан авалтын тайлан Санхүүгийн тайлан   Аудитын дүгнэлт НД-н дүгнэлт СХ-н хяналт, аудитын албаны дүгнэлт
2015 он  2013  он  2014  он 2015  он 2016  он  2017  он 2015 ОН 2013 он 2014 он 2015  2013  он 2014 он  2015  он 2014  он 2015   он
 Хагас  жил Жилийн эцэс  Хагас  жил Жилийн эцэс Хагас жил Жилийн эцэс
7 хоногийн үнийн мэдээ
2017.03.22 ны байдлаар, төг
   Гурил Алтан тариа I   кг  

1233

  Элсэн чихэр   кг   2267
  Цагаан будаа   кг   2133
  Шингэн сүү   литр   2300
  Хонины мах   кг   5500
  Үхрийн мах   кг   6000
  Ямааны ястай мах   кг   3500
  Бензин А-80   литр   1630
  Бензин Ай-92   литр   1740
  Дизель түлш   литр   1870
  Цагаан ноолуур   кг   91000
  Бор ноолуур   кг   91000
 

  7 хоногийн үнийн динамик дэлгэрэнгүй 2013 2014 2015 2016 2017

  Ulaanbaatar Time