ХҮН АМ, ӨРХИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН САНТАЙ ХОЛБОГДОЛТОЙ АЛБАН БИЧИГ, ТООТ БОЛОН БУСАД МЭДЭЭЛЭЛ


Товч агуулга, нэр
Мэдээлэл оруулсан огноо
Тайлбар, тодотгол
Файлыг татах
Өрх хүн амын алдааны протокол 2017.10.10 2017.10.13-ны дотор засаж дуусгах Татах
Хэлтсийн даргын 74 дүгээр албан бичиг 2017.09.22 Зөвлөмж, чиглэл хүргүүлэх тухай Татах

Өрх, хүн амын алдааны протокол

2017.03.20 2017.03.23-ний дотор засаж дуусгах

Татах

Өрх, хүн амын алдааны протокол 2017.02.17 2017.02.21-ний дотор засаж дуусгах Татах
Өрх, хүн амын алдааны протокол 2017.01.19 2017.01.23-ны дотор засаж дуусгах татах
Хүн амын үзүүлэлт нөхөгдөөгүй алдаа 2016.07.06 2016.07.07 өдөр засаж дуусгах татах
Өрхийн ахуйн үзүүлэлт нөхөгдөөгүй алдаа 2016.07.06 2016.07.07 өдөр засаж дуусгах татах

ХАӨМС болон иргэний бүртгэлийн санг уялдуулж, төрийн бусад байгууллагын холбогдох сангуудтай өрх, өрхийн гишүүдийн мэдээллийн тулган нягтлахад дахин  тодруулах шаардлагатай жагсаалт

2016.01.22 Тодруулга хийлгэхээр хүргүүлсэн exsel файлд тайлбар гэсэн багана үүсгэж, тухайн хүний талаарх тодруулгыг хүргүүлсэн ангиллын дагуу кодолно. 2016 оны 01 сарын 28-нд  тайлан болон тодруулгыг sukhbaatar@nso.mn хаягаар ирүүлнэ үү. татах
Алдааны протокол 2016.01.11 Хүн ам, өрхийн алдааг өөрийн баг, сумын түвшинд салган авч засварлан Статистикийн хэлтэст 1.13-ны дотор мэдэгдэнэ үү.

татах

татах

Дараах жагсаалтуудын талаарх мэдээлэл 2016.01.08 Тайлбарын дагуу мэдээллийн тодруулгыг хийхийг анхаарна уу? татах
Өрхийн амьжиргааны санд бүртгэгдсэн боловч ХАӨМС-нд байхгүй иргэний жагсаалт 2016.01.08 ХАӨМС-нд оруулах мөн эсэхийг тодорхойлох, РД-гүй хүний РД-ийг хайж олох, тайлбар хэсэгт тухайн хүний талаарх тодруулгыг хийнэ. Ингэхдээ холбогдох ангиллын дагуу кодлоно. татах
Зам тээврийн яамны тээврийн хэрэгсэлтэй иргэдийн мэдээллийг тулгахад мэдээллийн санд ороогүй хүний жагсаалт 2016.01.08 Өөрийн сум, багт бүртгэлтэй ХАӨМС-д ороогүй иргэдийн РД, овог нэрийг шалгах, ороогүй иргэд байвал оруулах, тээврийн хэрэгсэлтэй эсэхийг нь тулган тайлбарыг 01 сарын 13-нд ирүүлэх татах
Боловсролын салбарын сантай тулгахад ХАӨМС-нд ороогүй хүний жагсаалт 2016.01.08 Боловсролын сантай ХАӨМС-г тулгахад ХАӨМС-нд байхгүй болон овог нэр РД-ыг зөв эсэхийг шалган, танай сум багт амьдарч байгаа нь үнэн бол мэдээллийн санд оруулах, мөн тайлбарыг 01 сарын 13-нд ирүүлэх. татах
Алдааны протокол 2015.12.28 Хүн ам, өрхийн алдааг өөрийн баг, сумын түвшинд салган авч засварлан Статистикийн хэлтэст 12.28-ны дотор мэдэгдэнэ үү.

татах

татах

НЗҮ-1 мэдээний зарим үзүүлэлтүүд 2015.12.26 НЗҮ-1 мэдээний зарим үзүүлэлтүүд ХАӨМС-гийн тайлан хүснэгт-9-д уншигдаж байгаа тул та бүхэн өөрийн багийн мэдээг нягтлан шалгаж мэдээллийн санг сайжруулан ажиллана уу. татах
шилжилт хүлээгдэж буй хүн амын жагсаалт 2015.12.25 шилжилт хүлээгдэж буй хүн амын жагсаалтаар ирсэн хүнд тайлбарыг бичиж ирүүлнэ үү. татах
шилжилт баталгаажуулах хүн амын жагсаалт 2015.12.25 Шилжилт баталгаажуулах хүн амын жагсаалтанд байгаа хүмүүсийг батлаад, батлах боломжгүй хүнд тайлбар бичиж ирүүлнэ үү. татах
шилжилт хүлээгдэж буй өрхийн жагсаалт 2015.12.25 Хүлээгдэж буй өрхийн жагсаатанд байгаа өрхүүдэд тайлбарыг яаралтай ирүүлнэ үү? татах
шилжилт батлах өрхийн жагсаалт 2015.12.25 Жагсаалтанд батлах өрхийг батлаад, бусад тохиолдолт тайлбарыг яаралтай ирүүлнэ үү. татах
ХАӨМС-нд баримтлах чиглэл-4 2015.12.24 Өгөгдсөн чиглэлийг баримтлан ажиллахыг анхаарна уу. татах
УБЕГ-т бүртгэлтэй ХАӨМС-нд ороогүй хүмүүсийн жагсаалт 2015.12.24 УБЕГ-т бүртгэлтэй ХАӨМС-нд ороогүй хүмүүсийн жагсаалтын тайлбарыг 12-р сарын 25-нд ирүүлнэ үү. татах
Яаралтай тодруулах хүний жагсаалт 2015.12.24 Жагсаалтаар хүргүүлсэн хүмүүсийг яаралтай тодруулаад 12-р сарын 25-ны дотор тайлбарыг ирүүлнэ үү. татах
ХАӨМС-нд баримлах чиглэл 2015.12.24 ХАӨМС-нд баяжилт хийх талаар баримтлах чиглэл хүргүүлж байна. татах
ХАӨМС-ийн 5 дахь удаагийн өрх, хүн амын алдааны жагсаалт 2015.12.18 Өрх, хүн амын алдааны жагсаалтыг хүргүүлж байна алдааг засч, зассан талаар тайлбарыг 2015-12-21-ний дотор ирүүлнэ үү

татах

татах

Хэлтсийн даргын 73 дүгээр албан бичиг 2015.12.08 ХАОСЗТ-ын ажлыг эрчимжүүлэх талаар татах
ХАОСЗТ-ын нэгдсэн удирдамж 2015.12.08 Өрхөд хяналт хийх талаар түүврийн хүрээ, баримтлах зарчим, мониторингоор гүйцэтгэх ажлууд татах
Шинэчилсэн мэдээний хүснэгт 2015.12.01 Шинэчилсэн мэдээг 12 сарыг дуустал 7 хоногоор гаргаж ирүүлнэ. Хугацааг баримталж ажиллахыг анхааруулж байна. татах
Өрхийн байршил оруулах заавар 2015.12.01 Өрхийн байршил оруулах ажлыг одооноос эрчимтэй явуулах татах
ХАӨМС-нд байхгүй УБЕГ-ын иргэний мэдээлэлийн санд байгаа хүний жагсаалт 2015.11.20 ХАӨМС-нд нэмж оруулах, орохгүй байгаа болон тайлбартай хүмүүсийг улсын бүртгэлийн газраас тодруулан жагсаалтын ард тайлбар бичиж 11-р сарын 27-нд ирүүлэх татах
ХАӨМС-д шинэчлэлт хийсэн талаарх мэдээний нэгтгэл 2015.11.11 2015 оны 11-р сарын 11-ний байдлаарх сумдын нэгтгэл, багаар татах
Хүн ам, өрхийн бүртгэлийн мэдээллээ шалгаж баталгаажуулах
 
2015.11.10 Иргэн хүн ам, өрхийн бүртгэлийн мэдээллээ шалгаж баталгаажуулах заавар
 
татах
 
Түүвэрлэгдсэн өрхийн жагсаалт 2015.11.08
Хавсралт файлд байгаа хүмүүсийн мэдээллийг тодруулан иргэний үнэмлэхний хуулбар эсвэл холбогдох бичиг баримтын хуулбарыг хавсарган 11-р сарын 11-ний дотор ирүүлнэ үү.
татах
ХАӨМС-гийн алдааны шинэчлэлт 2015.11.06 2015 оны 11-р сарын 6-наас 7-нийг хүртэл шинэчлэгдэж байгаа тул шинэчлэгдэж дууссаны дараа програмыг дахин суулгах татах
ХАӨМС-д шинэчлэлт хийсэн талаарх мэдээний нэгтгэл 2015.11.04 2015 оны 11-р сарын 1-ний байдлаарх сумдын нэгтгэл, багаар татах
Хаягжилт засаагүй өрхийн жагсаалт 2015.11.03   Татах
Сум, багийн хандалт, хүн ам, өрхийн мэдээлэл засвар 2015.11.03 2015.01.05-наас 2015.10.28-ны хүртэл мэдээлэл Татах
ХАӨМС-гийн алдаа 2015.11.04 Хүн ам, өрхийн алдааг өөрийн баг, сумын түвшинд салган авч засварлан Статистикийн хэлтэст 11.10-ны дотор мэдэгдэнэ үү. Татах
Шилжилт батлах болон хүлээгдэж буй хүн, өрхийн тоо 2015.11.03 2015.09.22-ноос 2015.11.03-ны хүртэл мэдээлэл Татах
ХАӨМС-гийн талаарх чиглэл 2015.09.12 Хаягжилтыг нөхөх талаарх заавар, зөвлөмж Татах
Статистикийн хэлтсийн даргын 64 тоот албан бичиг 2015.10.01 Хавсаралтаар ХАӨМС-гийн талаар өгсөн зөвлөмж, 10 хоногийн мэдээний маягт Татах
Аймгийн Засаг даргын 1/757 тоот албан бичиг 2015.07.30 Албан бичиг Татах
Албан бичгийн хавсарлт Татах
Аймгийн Засаг даргын 05 тоот албан даалгавар 2015.04.17 ХАӨМС-гийн мэдээллийг сайжруулах, түүний талаар хийсэн ажлын тайланг ирүүлэх Татах
АЗД-ын 05 тоот албан даалгаварын хэрэгжилт 2015.07.03 Хийсэн ажлын тайлан ирүүлэлт Татах
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
7 хоногийн үнийн мэдээ
2017.10.11 ны байдлаар, төг
   Гурил Алтан тариа I   кг  

1283

  Элсэн чихэр   кг   2033
  Цагаан будаа   кг   2333
  Шингэн сүү   литр   1200
  Хонины мах   кг   5000
  Үхрийн мах   кг   6500
  Ямааны ястай мах   кг   4000
  Бензин А-80   литр   1630
  Бензин Ай-92   литр   1740
  Дизель түлш   литр   1870
  Цагаан ноолуур   кг   40000
  Бор ноолуур   кг   40000
 

  7 хоногийн үнийн динамик дэлгэрэнгүй 2013 2014 2015 2016 2017

  Ulaanbaatar Time