Монгол Улс 2014 оны 01 дүгээр сард 3 сая дахь иргэнээ угтан авна

Нийтэлсэн: 2015 он 01 сар 09. 22 цаг 38 минут
Монгол Улсын 3 сая дахь иргэнийг тодруулах ажил улс орон даяар эхэлж байгаатай холбогдуулан Үндэсний статистикийн хорооноос ирүүлсэн албан бичиг, "Монгол Улсын 3 сая дахь иргэнийг тодруулах журам" холбогдох шийдвэрүүдийг хүлээн авч, аймгийн эрүүл мэндийн газарт хүргүүлэн ажиллаж байна. Үндэсний статистикийн хорооноос aймгийн Засаг дарга, Эрүүл мэндийн газрын дарга, Нэгдсэн эмнэлэгийн дарга, Статистикийн хэлтсийн дарга нарын оролцуулан видео хурал хийж мэдээлэл, танилцуулга хийлээ. 2014 оны 01 дүгээр сарын 01-ний 00:00 цагаас эхлэн төрсөн хүүхдийн тоо мэдээллийг батлагдсан маягтын дагуу бүртгэн ажиллаж байна.
Дэлгэрэнгүй

Мал тооллогын 2014 оны урьдчилсан дүн гарлаа

Нийтэлсэн: 2015 он 01 сар 07. 08 цаг 49 минут
Мал тооллогын дүнгээр 2014 оны жилийн эцэст манай аймгийн мал сүргийн нийт дүн 2.8 сая толгойд хүрч, 2013 оныхоос 13.1 хувь буюу 326.7 мянгаар өслөө. Таван төрлөөр авч үзвэл адуун сүргийн тоо толгой 231.2 мянга, үхэр 195.9 мянга, тэмээ 8.6 мянга, хонь 1380.8 мянга, ямаа 1001.7 мянгад хүрч, 2013 оныхоос адуу 28.2 мянга, үхэр 23.9 мянга, хонь 164.2 мянга, ямаа 110.9 мянган толгойгоор өсч, тэмээн сүргийн тоо 332 толгой буурлаа.
Дэлгэрэнгүй

Сүхбаатар аймгийн эхниий 11 сарын нийгэм, эдийн засгийн байдал

Нийтэлсэн: 2014 он 12 сар 09. 21 цаг 15 минут
Хүн ам: Эрүүл мэндийн газраас гаргадаг мэдээгээр эхний 11 дүгээр сард 1223 хүүхэд шинээр мэндэлж, 329 хүн нас баржээ. Хүн амын цэвэр өсөлт 894 болж 2013 оны мөн үеийнхээс 9.6 хувиар буюу 78-аар өслөө. 1000 хүнд ногдох төрөлт 21.8, нас баралт 5.9 байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад төрөлт 1.4 пункт, нас баралт 0.2 пунктээр тус тус өссөн байна. Хөдөлмөр: Хөдөлмөрийн хэлтэст бүртгүүлсэн ажил хайгч иргэдийн тоо 2014 оны 11 дүгээр сарын эцэст 867 болсны 422 нь эмэгтэйчүүд байна. Эдгээр бүртгэлтэй ажил хайгчдын 761 нь ажилгүй иргэд байгаа нь өмнөх оны мөн үеэс 3 дахин буюу 512 хүнээр өсч, 2013 оны 12 дугаар сарын эцсээс 0.3 хувь буюу 2 хүнээр буурсан байна. Эхний 11 дүгээр сарын байдлаар хөдөлмөрийн хэлтэст 2364 иргэн шинээр бүртгүүлсний 1010 иргэн ажилд зуучлагдан орсны дотор 834 нь шинэ ажлын байр байна.
Дэлгэрэнгүй

Аймгийн мал тооллогын комиссын гишүүдэд семинар өглөө

Нийтэлсэн: 2014 он 12 сар 06. 20 цаг 01 минут
Аймгийн мал тооллогын комиссын гишүүдэд мал тооллогын маягт, холбогдох хууль, эрх зүйн актын талаар семинарыг өгч,сумдын мал тооллогын ажилд хяналт тавих, мал тооллогын тоонд гарсан групптэй уулзаж,
Дэлгэрэнгүй

2014 оны жилийн эцсийн өрх, хүн ам, мал тооллогын семинар болов.

Нийтэлсэн: 2014 он 12 сар 05. 23 цаг 06 минут
Жилийн эцсийн өрх, хүн ам, ХАА-н тооллогын талаар аймгийн Засаг даргын А/496 тоот захирамж гарч аймгийн комиссын гишүүдыг томилох, сумын тооллогын комиссын дарга бөгөөд сумын Засаг дарга нарт 13 чиглэлээр, мал бүхий иргэд, ААНБ-д 4 чиглэлээр тус тус үүрэг өгөгдлөө. Энэхүү захирамжийг сумд болон аймгийн комиссын гишүүдэд хүргүүлж ажилласан.
Дэлгэрэнгүй

Статистикийн алба үүсч хөгжсөний 90 жилийн ойгоо орон нутагтаа тэмдэглэн өнгөрүүллээ

Нийтэлсэн: 2014 он 12 сар 05. 22 цаг 25 минут
Монгол Улсад Статистикийн алба үүсэн байгуулагдсаны түүхт 90 жилийн ойг тус хэлтэс нь орон нутагтаа тэмдэглэн өнгөрүүллээ. Ойн арга хэмжээнд хэлстийн ахмад ажилтнууд болон ажиллаж байсан хүмүүс, бүх сумдын Засаг дарга, орлогч дарга, Төрийн сангийн төлөөлөгч, Мал үржлийн тасгийн ажилтнууд, багийн Засаг дарга, мэдээ тайлан хариуцан ажилладаг эдийн засагч, Нягтлан бодогчдын төлөөлөл, аймгийн зарим удирдлагууд зэрэг 120 гаруй ажилтан ахмадууд оролцлоо.
Дэлгэрэнгүй

Сүхбаатар аймгийн эхний 10 сарын нийгэм эдийн засгийн байдал

Нийтэлсэн: 2014 он 11 сар 13. 11 цаг 19 минут
Хүн ам: Эрүүл мэндийн газраас гаргадаг мэдээгээр эхний 10 сард 1132 хүүхэд шинээр мэндэлж, 298 хүн нас баржээ. Хүн амын цэвэр өсөлт 834 болж 2013 оны мөн үеийнхээс 12.1 хувиар буюу 90-ээр өслөө. 1000 хүнд ногдох төрөлт 20.2, нас баралт 5.3 байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад төрөлт 1.6 пункт, нас баралт 0.1 пунктээр тус тус өссөн байна. Хөдөлмөр: Хөдөлмөрийн хэлтэст бүртгүүлсэн ажилгүй иргэдийн тоо 10 дугаар сарын эцэст 734 болсны 374 нь эмэгтэйчүүд байна. Эдгээр бүртгэлтэй ажилгүй иргэдийн тоо өмнөх оны мөн үеэс 154 хүн буюу 17.3 хувиар, 2013 оны 12 дугаар сарынхаас 29 хүн буюу 3.8 хувиар тус тус буурсан байна. Эхний 10 сарын байдлаар хөдөлмөрийн хэлтэст 2097 иргэн шинээр бүртгүүлж, бүртгэлтэй байсан 964 иргэн ажилд зуучлагдан орсны дотор 738 нь шинэ ажлын байр....
Дэлгэрэнгүй

Сүхбаатар аймгийн эхний 9 сарын нийгэм эдийн засгийн байдал

Нийтэлсэн: 2014 он 10 сар 12. 18 цаг 24 минут
I.1 Хүн ам: Аймгийн хэмжээнд 2014 оны эхний 9 сард 994 хүүхэд шинээр мэндэлж, 271 хүн нас баржээ. Хүн амын цэвэр өсөлт 723 болж 2013 оны мөн үеийнхээс 10.9 хувь буюу 71-ээр өслөө. 1000 хүнд ногдох төрөлт 17.8, нас баралт 4.8 байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад төрөлт 1.2 пунктээр өсч, нас баралт адил түвшинд байна. I.2 Хөдөлмөр: Хөдөлмөрийн хэлтэст бүртгүүлсэн ажил хайгч иргэдийн тоо 2014 оны 9 дүгээр сарын эцэст 762 болсны 387 нь эмэгтэйчүүд байна. Эдгээр бүртгэлтэй ажил хайгчдын 711 нь ажилгүй иргэд байгаа нь өмнөх оны мөн үеэс 17.9 хувь буюу 155 хүнээр, 2013 оны 12 дугаар сарын эцсээс 6.8 хувь буюу 52 хүнээр тус тус буурсан байна. Эхний 9 дүгээр сарын байдлаар хөдөлмөрийн хэлтэст 1850 иргэн шинээр бүртгүүлсний 812 иргэн ажилд зуучлагдан орсны дотор 675 нь шинэ ажлын байр байна. Ажилгүй иргэдийг насны ангиллаар нь үзвэл 56.1 хувь нь 15-34 насны залуучууд байна. Бүртгэлтэй ажилгүй иргэдийн 14.1 хувь нь дээд, 4.5 хувь нь тусгай дунд, 3.2 хувь нь мэргэжлийн анхан шатны боловсролтой, 48.4 хувь нь бүрэн дунд, 22.2 хувь нь суурь, 6.3 хувь нь бага боловсролтой, 1.3 хувь нь боловсролгүй хүмүүс байна.
Дэлгэрэнгүй

    7 хоногийн үнийн мэдээ
 /2019 оны 07-р сарын 03-ны байдлаар/
              Нэр төрөл Үнэ /төг/
  Гурил, I зэрэг, кг

1300

  Хонины мах, кг 9500
  Үхрийн мах, кг 12000
  Ямааны ястай мах, кг 8500
  Элсэн чихэр, кг 1917
  Цагаан будаа, кг 2383
  Шингэн сүү, л 1600
  Ноолуур, кг 50000
  Бензин, А-80 1910
  Бензин, А-92 1980
  Дизелийн түлш 2437
  Боодолтой өвс 5000

 


     7 хоногийн үнийн динамик дэлгэрэнгүй
          2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019