СҮХБААТАР АЙМГИЙН 7 ДУГААР САРЫН НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН БАЙДЛЫН ТАНИЛЦУУЛГА ГАРЛАА.

Нийтэлсэн: 2019 он 08 сар 15. 14 цаг 38 минут
Хөдөлмөр, халамж үйлчилгээний газрын хөдөлмөрийн хэлтэст бүртгүүлсэн ажил хайгч иргэдийн тоо 2019 оны 7 дугаар сарын эцэст 853 болсны 378 нь эмэгтэйчүүд байна. Эдгээр бүртгэлтэй ажил хайгчдын 665 нь ажилгүй иргэд байгаа нь өмнөх оны мөн үеэс 13.2 хувь буюу 101 хүнээр буурч, 2018 оны 12 дугаар сарын эцсээс 2.8 хувь буюу 18 хүнээр өсчээ. Энэ оны 7 дугаар сарын байдлаар хөдөлмөрийн хэлтэст 1485 иргэн шинээр бүртгүүлсний 476 иргэн ажилд зуучлагдан орсон байна. Ажилгүй иргэдийг насны ангиллаар нь үзвэл 55.8 хувийг 15-34 насны залуучууд эзэлж байгаа юм. Бүртгэлтэй ажилгүй иргэдийн 0.3 хувь нь магистр, доктор, 15.0 хувь нь дээд, 2.1 хувь нь тусгай дунд, 8.4 хувь нь мэргэжлийн анхан шатны боловсролтой, 53.2 хувь нь бүрэн дунд, 13.7 хувь нь суурь, 5.4 хувь нь бага боловсролтой, 1.8 хувь нь боловсролгүй хүмүүс байна. Эхний 7 дугаар сарын байдлаар 434 шинэ ажлын байр бий болсон нь өмнөх оны мөн үеэс 50.7 хувь буюу 146-аар өссөн байна. Шинэ ажлын байрыг эдийн засгийн ангиллаар нь авч үзвэл, Төрийн удирдлага ба батлан хамгаалах үйл ажиллагаа, албан журмын нийгмийн хамгаалал 129 буюу 29.7 хувь, бөөний болон жижиглэн худалдаа, машин мотоциклын засвар үйлчилгээ 52 буюу 12.0 хувь, үйлчилгээний бусад үйл ажиллагаанд 147 буюу 33.9 хувийг эзэлж байгаа нь өндөр үзүүлэлттэй байна.
Дэлгэрэнгүй

ӨРХӨД СУУРИЛСАН СУДАЛГААНЫ СУДЛААЧ СОНГОН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА.

Нийтэлсэн: 2019 он 07 сар 26. 05 цаг 26 минут
АЖЛЫН БАЙРАНД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА: Социологи, статистикч, эдийн засаг болон нийгмийн ухааны чиглэлээр бакалавр ба түүнээс дээш зэрэгтэй
Дэлгэрэнгүй

НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН БАЙДЛЫН 2019 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ИНФО МЭДЭЭЛЭЛ ГАРЛАА.

Нийтэлсэн: 2019 он 07 сар 17. 08 цаг 59 минут
Аймгийн нийгэм, эдийн засгийн байдлын эхний хагас жилийн танилцуулгыг хэрэглэгчдэд ойлгомжтой байдлаар танилцуулах үүднээс 9 салбарын тоо мэдээллийг зурган хэлбэрээр гаргаж танилцуулж байна.
Дэлгэрэнгүй

СҮХБААТАР АЙМГИЙН 6 ДУГААР САРЫН НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН БАЙДЛЫН ТАНИЛЦУУЛГА ГАРЛАА.

Нийтэлсэн: 2019 он 07 сар 16. 01 цаг 03 минут
Эрүүл мэндийн газраас эрхлэн гаргадаг мэдээгээр 2019 оны эхний 6 сард 648 хүүхэд шинээр мэндэлж, 189 хүн нас баржээ. Хүн амын цэвэр өсөлт 459 болж урьд оны мөн үеийнхээс 11.4 хувиар буюу 59-өөр буурлаа. 1000 хүнд ногдох төрөлт 10.7, нас баралт 3.1 байгаа нь урьд оны мөн үетэй харьцуулахад төрөлт 0.7 пунктээр буурч, нас баралт 0.4 пунктээр өссөн байна. Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газарт бүртгүүлсэн ажил хайгч иргэдийн тоо 2019 оны 6 дугаар сарын эцэст 949 болсон, үүний 429 нь эмэгтэйчүүд байна. Эдгээр бүртгэлтэй ажил хайгчдын 724 нь ажилгүй иргэд байгаа нь өмнөх оны мөн үеэс 11.5 хувь буюу 94 хүнээр, 2018 оны 12 дугаар сарын эцсээс 12.0 хувь буюу 77 хүнээр өссөн байна. Эхний 6 дугаар сарын байдлаар хөдөлмөрийн хэлтэст 1333 иргэн шинээр бүртгүүлсний 310 иргэн ажилд зуучлагдан орсон байна. Ажилгүй иргэдийг насны ангиллаар нь үзвэл 57.2 хувь нь 15-34 насны залуучууд байна. Бүртгэлтэй ажилгүй иргэдийн 0.3 хувь нь магистр, доктор, 15.7 хувь нь дээд, 1.5 хувь нь тусгай дунд, 8.6 хувь нь мэргэжлийн анхан шатны боловсролтой, 52.2 хувь нь бүрэн дунд, 13.8 хувь нь суурь, 5.9 хувь нь бага боловсролтой, 1.9 хувь нь боловсролгүй хүмүүс байна.
Дэлгэрэнгүй

АЖ ҮЙЛДВЭР, БАРИЛГА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ САЛБАРЫН ТАНИЛЦУУЛГА-2018 ГАРЛАА.

Нийтэлсэн: 2019 он 07 сар 08. 07 цаг 49 минут
Аймаг орны өнгө төрх жил ирэх тутам сайжирч, тэр хэмжээгээр ард түмний минь амьдрал ахуй дээшилж, тавлаг тохитой ажиллаж амьдрах орчин бүрдсэн. 2018 онд бүтээн байгуулалт, барилга угсралт, их засварын ажлууд нилээдгүй хийгдсэн. Үүнээс товч дурьдвал: Баян шарга хотхоны 3-р ээлжийн 30 айлын орон сууц, Баруун-Урт сумын ГХБХБГ-ын 25 айлын орон сууц, Мандарваа цэцэрлэгийг төвийн шугамд холбох, Татварын хэлтсийн засвар, Жаахан шарга театрын засвар, Хийдийн барилга, Диско, вар, караоке ресторан, Ган-Эрдэнэ худалдааны төв, Үерийн ус зайлуулах хоолой болон худгийн засвар, Хуурай сүүний үйлдвэрийн барилга, Баруун-Урт-Чингис чиглэлийн авто замын засвар, Эрүүл мэндийн төвийн барилга, Номин худалдааны төвөөс залуус хотхон чиглэлийн замын далан засвар, Төв талбайн хөшөөний засвар, Сүхбаатар аймгийн Уулбаян сумын ЗДТГ-ын 2 давхар барилгын өргөтгөл, Сүхбаатар аймгийн Халзан сумын цэцэрлэгийн засвар, Цэцэрлэгт хүрээлэнгийн тохижилтын засварын ажилууд хийгдлээ.
Дэлгэрэнгүй

ХҮН АМЫН АМЬДАРЧ БУЙ ОРЧИН НИЙГМИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТИЙН СУДАЛГАА-2018 ГАРЛАА.

Нийтэлсэн: 2019 он 07 сар 06. 16 цаг 35 минут
Сүхбаатар аймаг нь 1931 онд Халхын 4 аймгийг 13 аймаг болгон өөрчлөхөд Хэнтий, Дорнод аймагт харьяалагдаж байгаад засаг захиргааны өөрчлөлтөөр 1942 онд Жавхлант шарга аймаг 14 сум 125 баг, 29.2 мянган хүн ам, 850 мянган толгой мал, өгс хадах морин станц 2, нүүрсний уурхай нэг, сүү тосны завод 3-тай байгуулагджээ. Нутгийн хилийн урт 1340 км бөгөөд урд талаараа БНХАУ-тай 485 км, баруун талаараа Дорноговь аймагтай 165 км, хойд талаараа Хэнтий амйагтай 260 км, зүүн хойд талаараа Дорнод аймагтай 430 км газраар тус тус хиллэдэг. Сүхбаатар аймаг нь Монгол орны зүүн өмнөд хэсэгт 82.3 мян.км.кв-т нутагтай, тал хээрийн бүсэд багтдаг.
Дэлгэрэнгүй

СҮХБААТАР АЙМГИЙН ӨРХ, ХҮН АМЫН ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТИЙН ТАНИЛЦУУЛГА ХЭВЛЭГДЭН ГАРЛАА.

Нийтэлсэн: 2019 он 07 сар 04. 08 цаг 11 минут
Сүхбаатар аймгийн суурин хүн ам 2019 оны 1-р сарын 1-ний байдлаар 62.6 мянган хүн болж өнгөрсөн оноос 1.3 мянган хүнээр буюу 2.1 хувиар өслөө. Энэ нь Монгол улсын хүн амын 1.9 хувь, Зүүн бүсийн хүн амын 28.1 хувийг эзэлж байна. Аймгуудын хүн амтай харьцуулан үзэхэд Өмнөговь, Дорноговь, Булган, Дундговь, Говь-Алтай зэрэг аймгуудтай хүн ам ойролцоо түвшинд байна. Нийт хүн амыг насны бүлгээр ангилахад 0-14 насны хүн 19.2 мянга, 15-64 насны хүн 41.0 мянга, 65-аас дээш насны хүн 2.3 мянгыг өндөр настнууд эзэлж байна. Мөн 50.4 хувь нь эрэгтэйчүүд, 49.6 хувь нь эмэгтэйчүүд байгаа нь хүйсийн харьцаа ерөнхийдөө тэнцвэртэй, гэхдээ эрэгтэй хүн ам эмэгтэйгээсээ бага зэрэг илүү. Хүн амын нас, хүйсийн суваргаас дүгнэхэд 2018 оны хүн амыг өмнөх онтой харьцуулахад 15-19, 25-29, наснуудад хүн ам 2.8-4.6 хувиар буурч, бусад насанд 0.2-9.9 хувиар өссөн.
Дэлгэрэнгүй

СҮХБААТАР АЙМГИЙН СТАТИСТИКИЙН ЭМХЭТГЭЛ ГАРЛАА.

Нийтэлсэн: 2019 он 07 сар 01. 14 цаг 20 минут
Сүхбаатар аймаг нь 13 сум, 67 багтай, 62.6 мянган хүн амтай. 2018 онд 1 км2 нутагт 0.76 хүн ногдож байна. Сүхбаатар аймаг нь анх 1942 онд *Жавхлант шарга* нэртэйгээр 14 сум 125 багтайгаар байгуулагдсан. Нутгийн тал хувийг эзлэн оршдог Дарьгангын хошуу нутгийн ард түмний зан заншил, түүх соёл нь аймагтаа голлох байр суурийг эзэлдэг. Газар зүйн байрлалаар нутгийн хойт хэсэг халхын дундад өндөрлөг, өмнөд хэсэг нь Дорнод тал, Дарьгангын цав толгодод багтдаг бөгөөд далайн түвшингээс дунджаар 675-1777 метр өндөрт өргөгдсөн тал, талархаг газар зонхилж тал хээрийн бүсэд багтдаг.
Дэлгэрэнгүй

    7 хоногийн үнийн мэдээ

 /2020 оны 03-р сарын 25-ны байдлаар/

              Нэр төрөл Үнэ /төг/
  Гурил, I зэрэг, кг

1333

  Хонины мах, кг 9000
  Үхрийн мах, кг 10000
  Ямааны ястай мах, кг

8000

  Элсэн чихэр, кг 1917
  Цагаан будаа, кг 2400
  Шингэн сүү, л

2600

  Ноолуур, кг 70000
  Бензин, А-80 1767
  Бензин, А-92 1858
  Дизелийн түлш 2503
  Боодолтой өвс 10000

 


     7 хоногийн үнийн динамик дэлгэрэнгүй
          2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020